1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, należy kierować:

  • na adres Sklep Zoologiczny i Hodowla Ryb Akwariowych „Discus” Agnieszka Żyłka, 47-400 Racibórz, ul. Ocicka 4,
  • na adres poczty elektronicznej: discuszoo2@o2.pl,

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć na adres: Sklep Zoologiczny i Hodowla Ryb Akwariowych „Discus” Agnieszka Żyłka, 47-400 Racibórz, ul. Ocicka 4.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU